Om Oss

Ideell Omsorg er et ideelt selskap etablert i 2018 som tilbyr døgnbemannet omsorg og atferdsbehandling. Vårt hovedfokus er å øke livskvaliteten til alle ungdommer som bor hos oss. Våre beboere blir møtt med verdighet, medfølelse og forståelse. Vårt miljøpersonale består blant annet av barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere med lang og bred erfaring innen helse og sosialfaglig arbeid. Vi har i tillegg tilgang til ulike psykologer med kompetanse på forskjellige fagfelt.

Vårt miljøpersonale har stor entusiasme og mye kunnskap blant annet om hvordan naturen kan benyttes i behandlingsøyemed. Vi mener at endringsarbeid bør kombineres med aktiviteter ute i naturen og har i personalgruppen en egen “friluftansvarlig”.

Visjon

Vår visjon er å forebygge og stoppe negativ utvikling hos alle barn og ungdommer som kommer inn i våre tiltak. Med riktige ressurser skapes endring, samt at barna/ ungdommene skal gis mulighet til å utvikle seg individuelt og bli positive bidragsytere på alle nivåer i samfunnet. Gjennom inkludering av familiemedlemmer/resursspersoner i behandlingsopplegget, skaper vi sammen gode oppdragelsesvilkår for den enkelte.
Varige, positive endringer skapes ofte best ved å mobilisere og bygge på de relasjoner og ressurser som finnes rundt ungdommen, og som ungdommen har tilhørighet og tillit til.

Verdier

Vi har menneskeverdet i fokus. Ungdommene som kommer til oss kan, og vil ofte ha et smerteuttrykk av utagerende karakter. Ungdommene vil bli møtt med verdighet, medfølelse og forståelse. Personale skal være faglig oppdaterte og føle seg trygge i sin rolle som omsorgsutøvere.